ทีมบุคลากร


image
พลเอกนายแพทย์ สมชาย ว่องไวพานิช
แพทย์ที่ปรึกษา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ประธานที่ปรึกษา / ผู้ก่อตั้ง สถานพักฟื้นแคร์เนอสซิ่งโฮม
 

การศึกษา

 ปริญญาแพทย์ศาสตร์บัณฑิต ( เกียรตินิยมอันดับ 1 ) เหรียญทอง 
ผลการสอบเป็นอันดับที่ 1 ตลอดหลักสูตรวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล

 วุฒิบัตร F.R.C.S. (Edinburgh) หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์ 
ณ Royal College of Surgeons of Edinburgh ประเทศอังกฤษ

 หลักสูตรประกาศนียบัตรแพทย์ฝังเข็ม มหาวิทยาลัยเซี่ยงไอ้
 อนุมัติบัตรแพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัว

image
นาง อรัญญา ว่องไวพานิช (คุณอ้อย)
ผู้บริหารสถานพักฟื้นแคร์เนอสซิ่งโฮม

 

การศึกษา

พยาบาลศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล (ศิริราช)

คณะทำงานแคร์เนอสซิ่งโฮม ( Care Nursinghome )
ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ ( Gerontological Nurse ) ผู้ช่วยพยาบาล พนักงานผู้ช่วยพยาบาล นักกายภาพบำบัดที่มีประสบการณ์

คุณสมบัติดังนี้
  มีความสามารถในการประเมินภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ
  
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการจัดโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ
  มีความสามารถในการสอนผู้สูงอายุและครอบครัว
  มีความสังเกตดี สามารถแปลความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ แม้เพียงเล็กน้อยได้
  มีเจตคติที่ดีต่อผู้สูงอายุ“เราคณะทำงานแคร์เนอสซิ่งโฮมพร้อมที่จะดูแลบุคคลที่ท่านรักด้วยความรู้ ความเอาใจใส่และประสบการณ์”

Powered by MakeWebEasy.com